SIDDHAIKA


Nezisková organizace na podporu staroindické kultury

O nás

naše poslání a cíle, základní údaje a kontakty

Naším posláním a cílem je podpora staroindické kultury, filozofie a umění, a to prostřednictvím publikační činnosti, internetových projektů, kulturních a vzdělávacích aktivit. Přestože nelze najít v životě hluboce věřících Indů snad ani jediný aspekt, který by nebyl těsně provázán tou či onou podobou ze široké palety indických náboženských vyznání, SIDDHAIKA se nesnaží hrát roli příslušející náboženským organizacím a v tomto světle nesdružuje ani své členy.

Základní údaje a kontakty

SIDDHAIKA
Bolevecká 548/20, 301 00 Plzeň
IČO: 22672192
DIČ: CZ22672192
č. ú. 2837609001/5500
datum vzniku: 8. 10. 2007
registrace: VS/1-1/68944/07-R
spisová značka: L 4865, vedená u Krajského soudu v Plzni
siddhaika.org

Orgány organizace
Orgány volí výbor a členská schůze, a jsou čestné (neplacené).

Rasa Ravi
zakladatel, předseda a člen výboru
Indie ho oslovila již koncem 80. let. Přes duchovní rozměr, bez něhož by mu svět nedával smysl, se dostal ke studiu indických nauk, až postupně zcela propadl indické filozofii. V jeho očích duše (hamsa) potřebuje obě svá křídla, aby mohla vzlétnout: meditaci (praxi) i studium (teorii).

Lucie Strnadová
pokladník, zapisovatel, koordinátor veřejných akcí pro Plzeň, člen výboru
Staroindickou kulturu a filozofii, spolu se svým manželem, na sebe nechává působit posledních pár let.

Lucie Talová
člen výboru
Dlouholetý zájem o jógu ji již před lety přivedl ke spolupráci s lidmi se stejným životním postojem.

Emanuel Chán
revizor, ekonom, sleduje formální správnost administrativních kroků, řádný člen
Skrze zájem o jógu se dostává k indické kultuře a později k Siddhaice.

Milan Němec
účetní, poradce pro administrativu, řádný člen
Dlouholetý příznivec a obdivovatel staroindické kultury, v které našel základy své seberealizace. Zájem o filozofický odkaz Indie jej přivádí k Siddhaice. V devadesátých letech pomáhá při vydání knihy s touto tematikou.

Jan Jirkovský (1988–2015)
byl externím spolupracovníkem
Řadu let se zajímal o indickou filozofii, kulturu a jógické nauky Indie a Tibetu. Odborně se zabýval novými náboženskými hnutími a religionistikou. Volný čas trávil v přírodě či hudbou a tancem. Profesionálně vyvíjel počítačové hry. Tragicky zemřel.


Peněžité dary
Budeme rádi za jakoukoliv peněžitou podporu, jednorázovou i opakovanou. Způsoby, jak finančně přispívat, jsou dva: na transparentní účet nebo na PayPal účet (nejrychlejší a nejjednodušší způsob). NEMUSÍTE mít PayPal účet, abyste na náš PayPal účet mohl poslat peníze. Stačí mít běžnou platební kartu, kterou lze platit na internetu.
Potřebujete darovací smlouvu či doklad? Napište nám.


transparentní účet Raiffeisenbank: 2837609001/5500

Náš právní statut
Jako nezisková organizace jsme právnickou osobou. Naše příjmy jsou tvořeny členskými příspěvky, dary, dotacemi či granty. Výdaje jsou zaměřeny na uskutečňování cílů organizace. Hospodaření kontroluje revizor.


Stanovy (pdf)